Dokumenty wg tagu: tryb rekrutacji

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardy... 2006-04-27
146 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2006/2007 2005-11-24
99 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2005/2006 2004-05-28
77 2001 Zarządzenie Rektora Uchwała Nr 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2002/2003 2001-11-15
45 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie Regulaminu ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I ro... 2000-12-14
41 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2001/2002 2000-11-23
9 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2000/2001 1999-11-25