Dokumenty wg tagu: tryb rekrutacji

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
70 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 3/2008 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie rekrutacji na nowo utworzone kierunki studiów na rok akademicki 2008/2009 2008-01-24
105 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia i studia doktoranckie na rok akademicki 2008/2009 2007-05-24
85 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na rok akademicki 2007/2008 2007-02-22
142 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne ... 2006-04-27
27 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardy... 2006-04-27
146 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2006/2007 2005-11-24
99 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2005/2006 2004-05-28
77 2001 Zarządzenie Rektora Uchwała Nr 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2002/2003 2001-11-15
45 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie Regulaminu ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I ro... 2000-12-14
41 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2001/2002 2000-11-23