Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 63/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/2018 Senatu UKSW z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

pozycja 139
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2018-05-24
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi limit miejsc doktoranckie studia trzeciego stopnia tryb rekrutacji warunki zmieniająca uchwała
załączniki