Dokumenty wg tagu: tryb rekrutacji

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
189 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawi... 2014-06-26
164 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacj... 2014-05-29
144 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016 2014-05-29
133 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademic... 2014-04-24
132 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 2014-04-24
172 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015 2013-05-21
171 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/14 2013-05-21
152 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2013/2014 2013-04-25
243 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.dotycząca zmiany uchwały Nr 61/2011 z dnia 26 maja 2011 r. (z późn. zm.) w spraw... 2012-07-10
153 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2012-04-26