Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 48/2017 Senatu UKSW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

pozycja 206
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2018-07-27
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja tryb rekrutacji tekst jednolity
załączniki