Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

pozycja 131
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-04-25
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja studia tryb rekrutacji zmiana uchwały
załączniki