Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 5/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 52/2018 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

pozycja 207
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2018-07-27
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja tryb rekrutacji tekst jednolity
załączniki