Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
152 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 71/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Badania i Ochrona Zabytków Warszawy i Mazowsza na Wydziale Nauk Historycznych i Spo... 2009-06-25
151 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 70/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ponownego przyjęcia zmian w regulaminie studiów 2009-06-25
33 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia... 2009-06-09
131 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 50/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kierownictwa Duchowego na Wydziale Teologicznym 2009-05-21
130 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 49/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej na Wydziale Teologicznym 2009-05-21
128 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 47/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia stacjonarnych na kierunku fizyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk ... 2009-05-21
38 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 21/2009 Rektora UKSW z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia... 2009-05-21
36 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2009 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersyteci... 2009-05-15
120 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 39/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów 2009-04-23
119 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 38/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Podstawowymi Jednostkami Kościelnymi na Wydziale Teologicznym 2009-04-23