Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
114 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 33/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia stacjonarnych na kierunku biologia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2009-04-23
110 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 29/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-04-23
109 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-04-23
107 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 26/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Penitencjarna i Readaptacyjna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2009-04-23
106 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 25/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale P... 2009-04-23
99 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 18/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Liturgicznych na Wydziale Teologicznym 2009-03-26
92 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 11/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanis... 2009-02-26
91 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 10/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną na Wydziale Nauk Pedagogiczn... 2009-02-26
171 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 104/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie Kulturą na Wydziale Nauk Humanistycznych 2008-12-18
153 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 86/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika 2008-11-27