Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
191 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 110/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Życia Konsekrowanego na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
190 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 109/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Apostolstwa na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
189 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 108/2009 Senatu UKSW z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Mariologii na Wydziale Teologicznym 2009-11-26
153 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 72/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Etyki na Wydziale Teologicznym 2009-06-25
152 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 71/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Badania i Ochrona Zabytków Warszawy i Mazowsza na Wydziale Nauk Historycznych i Spo... 2009-06-25
151 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 70/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ponownego przyjęcia zmian w regulaminie studiów 2009-06-25
33 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2009 Rektora UKSW z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia... 2009-06-09
131 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 50/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kierownictwa Duchowego na Wydziale Teologicznym 2009-05-21
130 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 49/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej na Wydziale Teologicznym 2009-05-21
128 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 47/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia stacjonarnych na kierunku fizyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk ... 2009-05-21