Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
98 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 21/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów w UKSW 2007-04-26
10 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW „Interdysc... 2009-03-12
81 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 2/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Dziedzictwa Myśli Jana Pawła II na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2007-01-25
64 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów o warunkach odpłatności za studia niesta... 2006-09-28
63 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne ... 2006-09-28
40 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów n... 2006-05-12
38 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na I rok jednolitych studiów... 2006-05-09
36 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Na... 2006-04-27
7 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych specjalności cy... 2006-03-06
30 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem stud... 2006-01-18