Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
148 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 81/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów drugiego stopnia 2008-10-23
132 2008 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 wrzesnia 2008 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2008-09-25
29 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studia, studentów oraz ucz... 2008-06-27
126 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 59/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia podyplomowych studiów z teologii w Instytucie Teologicznym w Radomiu 2008-06-26
38 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 13/2008 Rektora UKSW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie filozofii i psychologii na Wydziale Filozofii Chr... 2008-04-16
85 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 18/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2008-03-27
83 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym na Wydziale Nauk Humanistycznych 2008-03-27
46 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 5/2008 Rektora UKSW z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia... 2008-02-08
56 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2007 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjon... 2007-06-29
121 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 44/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-06-28