Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
38 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 21/2009 Rektora UKSW z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia... 2009-05-21
36 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2009 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersyteci... 2009-05-15
120 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 39/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów 2009-04-23
119 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 38/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Podstawowymi Jednostkami Kościelnymi na Wydziale Teologicznym 2009-04-23
114 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 33/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia stacjonarnych na kierunku biologia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2009-04-23
110 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 29/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-04-23
109 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-04-23
107 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 26/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Penitencjarna i Readaptacyjna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2009-04-23
106 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 25/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale P... 2009-04-23
99 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 18/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Liturgicznych na Wydziale Teologicznym 2009-03-26