Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
103 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 26/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Dydaktyki Filozofii i Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2007-05-24
19 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 19/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW koła nauk... 2009-03-13
99 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 22/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w UKSW 2007-04-26
98 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 21/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów w UKSW 2007-04-26
10 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW „Interdysc... 2009-03-12
81 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 2/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Dziedzictwa Myśli Jana Pawła II na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2007-01-25
64 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów o warunkach odpłatności za studia niesta... 2006-09-28
63 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne ... 2006-09-28
40 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów n... 2006-05-12
38 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie limitów miejsc na I rok jednolitych studiów... 2006-05-09