Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 60/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 września 2013r. zmieniające zarządzenie nr 60/2012 Rektora UKSW z dnia 17 września 2012r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 45
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2013-09-13
rok 2013
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia stacjonarne opłata odpłatne zarządzenie zmieniające drugi kierunek
załączniki