Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 94/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr 52/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW

pozycja 183
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2014-06-26
rok 2014
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia podyplomowe efekty kształcenia utworzenie zmiana uchwały
załączniki