Dokumenty wg tagu: student

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
397 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 200/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dr. hab. Jana Krajczyńskiego do komisji... 2016-10-25
396 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 199/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dr. hab. Józefa Grzywaczewskiego do kom... 2016-10-25
156 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy trójstronnej o współpracy pomiędzy... 2016-04-21
144 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 38/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2016-04-21
115 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia stacjon... 2015-10-22
81 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przyznania „Nagrody Santander Universidades” 2015-10-13
239 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2015-03-26
237 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut... 2015-03-26
251 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla stud... 2014-12-18
13 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego... 2013-11-22