Dokumenty wg tagu: student

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
454 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Santander Universidades” 2016-11-21
432 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławcze... 2016-11-07
415 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 218/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru dr Agnieszki Kamińskiej do odwoławczej komisji dyscypli... 2016-10-25
414 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 217/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru dr Joanny Nieczuja-Dwojackiej do odwoławczej komisji dy... 2016-10-25
413 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 216/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru dr hab. Barbary Galas do odwoławczej komisji dyscyplina... 2016-10-25
412 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 215/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dr. hab. Aleksandra Wittlina do odwoławczej ... 2016-10-25
411 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 214/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru dr hab. Katarzyny Taras do odwoławczej komisji dyscypli... 2016-10-25
410 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 213/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dr. hab. Sławomira Godka do odwoławczej komi... 2016-10-25
409 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 212/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru dr Judyty Krajewskiej do odwoławczej komisji dyscyplina... 2016-10-25
408 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 211/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyboru dr Krassimiry Iliewy-Makulec do odwoławczej komisji dys... 2016-10-25