Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
207 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla studentów 2010-12-16
83 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/10 Rektora UKSW z dnia 7 października 2010 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjeżdżających na uczelnie zagran... 2010-10-07
91 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 11/10 Rektora UKSW z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone przez... 2010-06-02
44 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora UKSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studi... 2010-05-25
62 2009 Decyzja Rektora Decyzja Nr 20/2009 Rektora UKSW z dnia 9 października 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzon... 2009-10-09
15 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2009 Rektora UKSW z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2009-09-30
20 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 39/2009 Rektora UKSW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów za zakwaterowanie w konwikcie 2009-08-11
63 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/2009 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone prze... 2009-07-16
64 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 18/2009 Rektora UKSW z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia z wychowania fizycznego i j... 2009-06-04
109 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-04-23