Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
172 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 105/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego UKSW z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem UKSW 2008-12-18
161 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 94/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla studentów 2008-12-18
6 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 45/2008 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce studentom specjalności "zastosowanie matematyki" na kierunku stud... 2008-11-28
159 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 92/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UKSW, uchwały Parlamentu Studentów UKSW doty... 2008-11-27
158 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 91/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla studentów 2008-11-27
16 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-09-30
17 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2008 Rektora UKSW z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce studentom specjalności "zastosowanie matematyki" na kierunku studi... 2008-09-26
29 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studia, studentów oraz ucz... 2008-06-27
27 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-06-27
34 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 34/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia godzin rektorskich w dniu 14 grudnia 2007 r. 2009-03-13