Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
344 2023 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 50/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2023-09-26
336 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji ... 2023-09-25
130 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 56/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 437/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2023-04-26
98 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru dr Anny Głusiuk do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2023-03-27
97 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru ks. dr. hab. Tomasza Kopiczki do Komisji Dyscyplinarnej dla stud... 2023-03-27
96 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru dr. Kamila Kurackiego do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2023-03-27
78 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 7/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia sprzęt... 2023-03-02
67 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW ... 2023-02-23
61 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 5/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję nr 31/2022 Prorektora ds. Stud... 2023-02-21
47 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ... 2023-02-03