Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW „Interdysc... 2009-03-12
51 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów ... 2006-06-30
50 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardy... 2006-06-30
41 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zasad organizowania zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzo... 2006-05-16
10 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwer... 2006-03-06
29 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji przyznawania świadczeń pomoc... 2006-01-18
27 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów,... 2005-06-16
14 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kar... 2005-04-14
29 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy studentów r... 2004-09-15
49 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2003 r. w sprawie regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń po... 2003-10-31