Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
32 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 32/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniach 3-5 grudnia 2007 r. 2009-03-13
31 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 31/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2009-03-13
30 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 30/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW, koła na... 2009-03-13
27 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW, koła... 2009-03-13
48 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2007 Rektora UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników st... 2007-09-27
24 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 24/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW, koła ... 2009-03-13
23 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania miejsc w domach studenckich 2009-03-13
22 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW koła n... 2009-03-13
66 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 15/2007 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ... 2007-04-18
18 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 17/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW koła ... 2009-03-13