Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
1 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013... 2014-02-12
3 2013 Pismo okólne Pismo Okólne nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnych 2013-07-12
291 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 24/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia prowadzone przez jednostki... 2013-06-18
89 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 34/12 Rektora UKSW z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultat... 2012-12-14
94 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 29/12 Rektora UKSW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów 2012-11-16
286 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla studentów 2012-10-25
100 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 24/12 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone prz... 2012-09-28
34 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-08-27
45 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta 2012-07-23
155 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW w Warszaw... 2012-04-26