Dokumenty wg tagu: studenci

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
119 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 6/12 Rektora UKSW z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów ECTS za czynny udział studenta w konferencji naukowej pt. „Umysł przestępcy – zaburzenia osobowośc... 2012-03-19
81 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UKSW z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-02-09
6 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-12-09
10 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora UKSW z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2011-11-29
176 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW w Wa... 2011-10-27
62 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/11 Rektora UKSW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia prowadzone przez jednostki o... 2011-06-22
63 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/11 Rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone przez... 2011-06-20
56 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-01-04
208 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania przedstawicieli studentów z komisji dyscyplinarnych dla studentów 2010-12-16
207 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla studentów 2010-12-16