Dokumenty wg tagu: rozliczanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
330 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowa... 2023-09-20
349 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rozliczenia roku akademickiego ... 2020-06-02
115 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 32/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia formularzy rozl... 2018-05-11
240 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r.... 2017-09-26
113 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2017-05-02
90 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowan... 2017-04-04
152 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. w spraw... 2015-09-17
231 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2015-04-23
265 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie rozliczania kosztów nauczycieli akademickich realizujących pensum na ... 2014-04-04
262 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 154/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Senatu UKSW w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickic... 2013-10-24