Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

pozycja 240
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-09-25
rok 2017
kategoria Nauka
podkategoria Projekty i stypendia naukowe
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi prac rozwojowych utrzymanie potencjału młodych naukowców projekty badawcze rozliczanie zarządzenie zmieniające
załączniki