Dokumenty wg tagu: rozliczanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
52 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarac... 2003-12-10
36 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zasad wnioskowania, przyznawania i rozliczania dotacji na badania... 2003-07-11
27 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o... 2003-05-29
63 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2003-04-10
18 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zasad rozliczeń badań statutowych i własnych w UKSW 2002-06-13
70 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2002-05-09
64 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2001-09-27