Dokumenty wg tagu: rozliczanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
210 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie pensum dyd... 2012-06-21
178 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania w ... 2012-05-24
77 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2012 Rektora UKSW z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową 2012-03-28
33 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2011 Rektora UKSW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przydzielania i rozliczania dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi zw... 2011-06-01
3 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Uniwersytecie Kard... 2010-12-22
136 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 55/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2009-05-21
116 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 49/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2008-05-29
95 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2008 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2008-04-24
107 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 30/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2007-05-24
89 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2004-04-22