Dokumenty wg tagu: remont

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
193 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 8/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 9/2014 Senatu UKSW ... 2016-06-24
91 2015 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 9/2014 Senatu UKSW z ... 2015-01-26
114 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na remont średni Starego Budynku Rektoratu w roku 201... 2011-04-28
189 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010 2010-11-25
158 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r.w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010(do uchwały Nr 29/2010 25 marca 2010 r) 2010-06-24
130 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 29/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010 2010-03-25
59 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu opisu dokumentów dotyczących wydatków wspólnych przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 2008-06-27
7 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6A/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję nr 6/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny... 2009-03-12
6 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru wniosków o dopuszczeni... 2009-03-12
83 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2007-01-25