Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 9/2014 Senatu UKSW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Rektoratu (Stary Gmach) – UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w warszawie, ul. Dewajtis 5.”

pozycja 91
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2015-01-23
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Infrastruktura i inwestycje
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi remont budynek przebudowa termomodernizacja tekst jednolity
załączniki