Dokumenty wg tagu: regulamin organizacyjny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
135 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała ... 2021-04-21
318 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora UKSW z dnia 30 grudnia 2019 r. w... 2020-05-20
282 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 34/2020 Senatu UKSW z dnia 7... 2020-04-23
269 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2020-04-15
243 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 24/2020 z dnia 12 marca 2020 ... 2020-03-31
236 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora UKSW z dnia 30 grudnia 2019 r. w ... 2020-03-13
217 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2020-03-11
85 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora UKSW z dnia 30 grudnia 2019 r. w... 2020-02-14
74 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2020-02-05
614 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała S... 2019-12-31