Dokumenty wg tagu: regulamin organizacyjny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
576 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2019-12-23
63 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2018-03-12
274 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardyna... 2017-10-03
273 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenia Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Ogólnoucz... 2016-09-09
61 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora UKSW z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-02-04
104 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-01-28
125 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 58/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Myśli Benedykta XVI w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu 2008-06-26
69 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 2/2008 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Bielańskiego Centrum Języków Obcych 2008-01-24
2 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa UKSW 2005-01-07
4 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UKSW 2002-02-25