Szczegóły dokumentu

Zarządzenia Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 273
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2016-09-09
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin organizacyjny administracja ogólnouczelniana
załączniki