Dokumenty wg tagu: przekształcenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
146 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 65/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrę Prawa Adm... 2009-06-25
105 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 24/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Podyplomowego Studium Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2009-04-23
2 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 49/2008 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Katedry Filozoficzno-Teologicznych Podstaw Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-12-11
154 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 87/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Katedry Filozoficzno-Teologicznych Podstaw Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2008-11-27
37 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 14/2008 Rektora UKSW z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zniesienia Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW 2008-04-21
36 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 15/2008 Rektora UKSW z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Sekcji Teologii Kultury w Instytut Wiedzy o Kulturze na Wydziale Teologicznym 2008-04-21
84 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 17/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia Sekcji Teologii Kultury w Instytut Wiedzy o Kulturze na Wydziale Teologicznym 2008-03-27
18 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Teologii Pastoralnej na Wydzia... 2006-01-18
51 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia Zaocznego Studium Nauk Historycznych prowadzon... 2003-11-27
87 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia Zaocznego Studium Nauk Historycznych prowadzonego n... 2003-11-20