Dokumenty wg tagu: projekt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
70 2011 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/11 Rektora UKSW z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2011-02-10
82 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedur przetargowych na projektowanie ... 2011-01-27
48 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach s... 2011-01-14
52 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora UKSW z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach s... 2011-01-12
74 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 28/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „FARMER: Federated ... 2010-12-22
73 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 29/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu Zespołu projektowego mds. przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego monitoring... 2010-12-22
72 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 30/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych Wa... 2011-12-22
204 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 103/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego pn.: „FARMER: Federated Argument Mining, Evaluation and Reus... 2010-12-16
78 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 24/10 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych W... 2010-11-09
80 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 22/10 Rektora UKSW z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2010-10-21