Dokumenty wg tagu: projekt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
106 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/12 Rektora UKSW z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Kreator innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademi... 2012-08-28
42 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisłych” 2012-08-09
41 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Nowe metody nauczania w matematyce” 2012-08-09
109 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 16/12 Rektora UKSW z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Z kulturą na plus” 2012-07-27
239 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie projektu przewidzianego do złożen... 2012-07-10
112 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/12 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Nowe metody nauczania w matematyce” 2012-06-19
111 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 14/12 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisł... 2012-06-19
114 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 11/12 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społeczne... 2012-06-06
122 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 3/12 Rektora UKSW z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Nowe metody nauczania w matematyce" 2012-03-14
121 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 4/12 Rektora UKSW z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisłych" 2012-03-14