Dokumenty wg tagu: projekt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
308 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 7/2013 Rektora UKSW z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu pn.: „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” 2013-02-27
13 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom studiujących na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektów: ... 2012-10-30
19 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa... 2012-10-18
18 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa... 2012-10-18
20 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2012 Rektora UKSW z dnia 12 października 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Z kulturą na plus” 2012-10-12
103 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 22/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Matematyk – pracownik wszechstronny” 2012-09-26
102 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Informatyk – nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego” 2012-09-26
106 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/12 Rektora UKSW z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Kreator innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademi... 2012-08-28
42 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisłych” 2012-08-09
41 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Nowe metody nauczania w matematyce” 2012-08-09