Dokumenty wg tagu: projekt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
292 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/2013 Rektora UKSW z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję nr 11/12 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projek... 2013-06-12
66 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2013 Rektora UKSW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udziału kadry kierowniczej UKSW w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” 2013-06-12
82 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2013 Rektora UKSW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową 2013-04-24
308 2013 Decyzja Rektora Decyzja nr 7/2013 Rektora UKSW z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu pn.: „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” 2013-02-27
13 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom studiujących na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektów: ... 2012-10-30
19 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa... 2012-10-18
18 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa... 2012-10-18
20 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2012 Rektora UKSW z dnia 12 października 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Z kulturą na plus” 2012-10-12
103 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 22/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Matematyk – pracownik wszechstronny” 2012-09-26
102 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Informatyk – nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego” 2012-09-26