Dokumenty wg tagu: projekt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
95 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 14/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie opinii o projekcie umowy o współdziałaniu z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2009-02-26
156 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 89/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie wniosku aplikacyjnego dotyczącego budowy Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych Cen... 2008-11-27
61 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 7/2008 Rektora UKSW z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Budowa Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW ... 2008-05-13
66 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/2008 Rektora UKSW z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnieni... 2008-02-29
97 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 20/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Rektora do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów szczegółowych 7. Programu Ramo... 2007-04-26
8 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie umieszczenia w projekcie planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2006 rok pr... 2006-03-06
44 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu realizacji w Uniwersytecie Kardynała Stefan... 2005-11-16
113 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie dokumentacji projekto... 2004-11-25