Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 7/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej” nr POWR.03.01.00-00-T174/18

pozycja 93
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-03-21
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół projekt realizacja projektu komitet monitorujący
załączniki