Dokumenty wg tagu: program

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
179 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 98/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 37/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wp... 2015-06-25
240 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów ora... 2015-03-26
287 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 174/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2013-12-19
248 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 144/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operatora programu... 2013-09-26
214 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów... 2013-06-27
176 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2013 Senatu UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Dział... 2013-05-21
153 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 123/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań Uniwer... 2013-04-25
138 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kontynuacji Zgł... 2013-03-20
314 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów... 2012-12-20
196 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i p... 2011-12-15