Dokumenty wg tagu: program

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
288 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 43/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2023-07-03
287 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Master of Business Admini... 2023-07-03
286 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakadem... 2023-07-03
285 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademic... 2023-07-03
283 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakadem... 2023-07-03
281 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademic... 2023-07-03
280 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 117/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych “Przygotowanie pedagogiczn... 2023-07-03
278 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Doradztwo sądowo-administ... 2023-07-03
212 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2023-06-02
211 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2023-06-02