Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 71/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 371
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-05-28
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek drugiego stopnia program wydział matematyczno-przyrodniczy
załączniki