Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 60/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim

pozycja 299
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-04-27
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek jednolite magisterskie program wydział nauk pedagogicznych
załączniki