Dokumenty wg tagu: program

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
108 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademi... 2024-04-29
107 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym ... 2024-04-29
73 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunku elektroniczne zarządzanie dokumentacją studi... 2024-03-21
72 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr 83/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2024-03-21
23 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Kognitywistyka studia pierwszego stopnia o... 2024-01-30
490 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-11-27
302 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2023-07-05
301 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 135/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych z Matematyki na Wydziale Ma... 2023-07-05
290 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 177/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-07-03
289 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 176/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-07-03