Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 45/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 84/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku historia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 279
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-04-07
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek studia drugiego stopnia program
załączniki