Dokumenty wg tagu: procedury

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
318 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 93/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2021-07-08
4 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora UKSW w sprawie ustalenia wzor... 2021-01-11
840 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kal... 2020-10-22
484 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju UKSW z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z naruszeniami w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńs... 2019-11-21
103 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania, organizowania i przeprowadzania... 2019-03-27
268 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie procedury wewnętrznego badania karier zawodowych absolwentó... 2018-10-05
113 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2016-03-21
64 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zadań obrony cy... 2015-12-08
48 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkula... 2015-09-30
27 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w ... 2015-07-09