Dokumenty wg tagu: procedury

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
840 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kal... 2020-10-22
103 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania, organizowania i przeprowadzania... 2019-03-27
268 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie procedury wewnętrznego badania karier zawodowych absolwentó... 2018-10-05
113 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2016-03-21
64 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zadań obrony cy... 2015-12-08
48 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkula... 2015-09-30
27 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w ... 2015-07-09
87 2015 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie postępowania w przypadku przeprowadzania kontroli zewnętrznych w ... 2015-02-13
8 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. ... 2014-01-29
53 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiągnięcia założonych efektów ks... 2013-07-31