Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia

pozycja 113
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2016-03-18
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kalkulacje odpłatne zarządzenie zmieniające procedury odpłatne formy kształcenia
załączniki