Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 27/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia oraz stosowania wzorów

pozycja 27
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-07-08
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kalkulacje odpłatne procedura procedury odpłatne formy kształcenia
załączniki