Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
63 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 18/2007 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej... 2007-04-26
147 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie trzeciego prodziekana w Wydziale Mate... 2006-04-27
86 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 5/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. nagród 2006-02-28
51 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentary... 2005-12-20
78 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania regulaminu pracy Komisji... 2005-11-17
87 2005 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 5/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2005 r. w sprawie powołania na czas kadencji 2005-2008 Senackich Komisji sta... 2005-10-14
74 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 21/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2005-09-27
59 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do obsługi Centralnej Rejestracji Kandyda... 2005-05-05
17 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2005-04-26
53 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2005-02-09