Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
6 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2003-07-25
5 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2003-07-07
26 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2003-05-08
4 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora ds. centralnej rejestracji kandydatów ... 2003-05-05
3 2003 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. nagród 2003-02-25
51 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie powołania rzeczoznawców w celu zasięgnięcia ich opinii w postępowa... 2002-11-29
48 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2002-11-04
35 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2002 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pas... 2002-10-31
47 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2002 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. komputeryzacji 2002-10-30
82 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie powołania dyrektora administracyjnego 2001-12-06