Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
73 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2009 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy i Nauki 2009-03-04
88 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Języków Obcych 2009-01-22
86 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010 2009-01-22
55 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/2008 Rektora UKSW z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-10-31
57 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 11/2008 Rektora UKSW z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2008-10-01
66 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/2008 Rektora UKSW z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnieni... 2008-02-29
73 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 6/2008 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009 2008-01-24
49 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2008 Rektora UKSW z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2008-01-21
63 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 18/2007 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej... 2007-04-26
147 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie trzeciego prodziekana w Wydziale Mate... 2006-04-27