Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 17/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych 2009-04-23
72 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/2009 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW 2009-03-11
73 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2009 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy i Nauki 2009-03-04
88 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Języków Obcych 2009-01-22
86 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010 2009-01-22
55 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/2008 Rektora UKSW z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-10-31
57 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 11/2008 Rektora UKSW z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2008-10-01
66 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/2008 Rektora UKSW z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnieni... 2008-02-29
73 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 6/2008 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009 2008-01-24
49 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2008 Rektora UKSW z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2008-01-21