Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
74 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 28/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „FARMER: Federated ... 2010-12-22
75 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 27/10 Rektora UKSW z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-12-10
78 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 24/10 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych W... 2010-11-09
84 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 18/10 Rektora UKSW z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Socjalnych 2010-10-07
87 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 15/10 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia ... 2010-07-14
86 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 16/10 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego monitoringu ... 2010-07-14
89 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/10 Rektora UKSW z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2010-06-30
163 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2010-06-24
92 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/10 Rektora UKSW z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia po... 2010-05-07
128 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 27/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powołania czasopisma naukowego Wydziału Nauk Pedagogicznych „Rocznik Nauk Pedagogicznych” 2010-03-25