Szczegóły dokumentu

Decyzja nr 10/10 Rektora UKSW z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia potencjału dydaktycznego UKSW, przewidzianego do złożenia w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 2/POKL/4.1.1/2010 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

pozycja 92
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2010-05-07
rok 2010
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wniosek powołanie zespół zadaniowy projekt
załączniki