Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
82 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2014 Rektora UKSW z dnia 5 sierpnia 2014 r... 2014-11-26
229 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w spr... 2014-10-30
58 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2012 Rektora UKSW z dnia 17 września... 2014-09-30
50 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pody... 2014-08-05
46 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-07-10
43 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i st... 2014-06-26
42 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2013 Rektora UKSW z dnia 3 lipca 2013 r. w s... 2014-06-24
41 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2014-06-06
40 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2014 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 39/2011 Rektora UKSW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatnośc... 2014-06-03
108 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2014-02-20